Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/libraries/loader.php on line 71
Name It
Hlavní Software Name It
Name It PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 32
NejhoršíNejlepší 
Software - Ke stažení
Roman Štědronský   
Středa, 20 Únor 2008 13:41

Program pro hromadné přejmenovávání a kopírování souborů. Umí vložit řetězec na libovolnou pozici ve jménu souboru, odstranit řetězec od určité pozice, nahradit výskyt řetězce jiným, vložit do jména datum a čas v definovaném formátu, odstranit diakritiku, změnit velikost znaků, zvyšovat/snižovat číslo obsažené ve jménu souboru a nebo ho zarovnávat nulami na určený počet číslic a konečně také přejmenovávat a kopírovat soubory připojením číselného indexu.

Program má intuitivní rozhraní: v Panelu souborů si označením vybíráte soubory, které chcete zpracovat, a v Panelu parametrů nastavujete, jakou akci chcete s těmito soubory provést . Přitom se vám v Ukázce průběžně zobrazuje náhled na výsledek připravované akce. A pokud i přesto výsledek neodpovídá vašim původním záměrům, máte k dispozici možnost vrátit se až o deset kroků nazpět, popř. vrátit zpět vrácené kroky (desetiúrovňové Undo/Redo).

Obrázky


Name It 4.0


Name It 5.0 beta

Stažení
Historie

Nové v 5.0 beta

 • funkce: zobrazení a zpracování souborů v podadresářích
 • funkce: přepracované zpracování parametrů příkazové řádky za použití standardních přepínačů + opravy
 • funkce: nová funkce "Import"
 • funkce: rozšíření funkce "Přejmenovat soubory" o automatickou identifikaci skupiny XXXyyy (XXX znaky, yyy číslice)
  (limit pro Number2 = 0)
 • funkce: nová proměnná
  <fdir> adresář aktuálního souboru
 • funkce: nová proměnná <split> modifikuje originální název souboru pomocí regulárního výrazu (funkce Split)
    + rozdělí název na části
    + umožní libovolné části znovu složit v libovolném pořadí
    + <split<{předpis použití}>{regulární výraz}
 • funkce: volitelný počet ukázek v Náhledu (4-50)
 • funkce: podpora Unicode
 • funkce: nová funkce Quick Actions / Rychlé akce
    + uloží a načte nastavení pro každý příkaz do/z INI souboru
    + načte uložené nastavení dvojklikem nebo Enterem
    + přejmenování názvu rychlé akce
    + změna pořadí pomocí drag-and-drop
    + změna pořadí pomocí klávesnice Ctrl+Up, Ctrl+Down, Ctrl+Home, Ctrl+End
 • UI: uživatelské rozhraní ve stylu Office 2007
 • UI: nový vzhled panelů s možností dokování
 • UI: nový vzhled ovládacích prvků v panelech
 • UI: panel Parametry zvětšen o řádek
 • UI: textová pole prodloužena pro přehlednější zápis proměnných
 • UI: dialog Možnosti nahrazen záložkou menu
 • UI: barva textu v "Ukázka" změněna na černou
 • UI: absolutní index souboru v panelu Náhled nahrazen indexem pouze vybraných souborů
 • UI: lokální menu pro vložení proměnných (pro editační prvky s žlutým pozadím)
 • UI: akcelerátory v panelu příkazů pro rychlý přístup k editovacím polím (Alt + znak)
 • oprava: umožnění plnohodnotné práce uživateli bez administrátorských práv
  (nastavení se nově ukládá na disk do uživatelského profilu a program již nezapisuje do registru)
 • oprava: do BAT se neuloží "", když je program na cestě s mezerami
 • oprava: proměnná <name> nyní obsahuje jen název souboru bez přípony
 • oprava: soubor o velikosti 1GB a větší způsobil chybu a obsah adresáře se nezobrazil
 • oprava: výška okna programu se po novém startu zmenšila o 23 bodů
 • oprava: neuzavřené proměnné <date, <fdate< a <split< způsobily zamrznutí aplikace
 • oprava: při volbě "Všechny První Znaky Velké" se nezměnila velikost posledního znaku
 • oprava: ukládání a načítání proměnných příkazu Move String do INI souboru

Nové v 4.0

 • funkce: volitelný limit počtu undo/redu (až neomezeně)
 • funkce: uložení undo a redo při ukončení programu a opětovné načtení při startu
 • funkce: možnost vymazání undo/redo
 • funkce: nová možnost automatického rozlišení délky limitu u funkce Přejmenovat (zadáním záporné hodnoty o délce řetězce, který odpovídá jedné řadě)
 • funkce: výběr, zda zpracovávat jméno, příponu a nebo jméno i s příponou
 • funkce: nová funkce Přesunout řetězec (přesun X znaků z pozice A na pozici B)
 • funkce: Přejmenovat soubory a Kopírovat soubory rozšířeny o práci s druhým číselným indexem
 • funkce: Změnit velikost - Všechna První Velká nyní pracuje s více jednoznakovými separátory
 • funkce: podpora proměnných (ve žlutě označených polích):
  <drive> aktuální disk
  <dir> aktuální adresář
  <name> aktuální jméno souboru (bez .ext)
  <ext> extenze aktuálního souboru
  <date> aktuální datum
  <fdate> datum souboru
 • UI: menu a tlačítka ve stylu Office XP s možností vlastního nastavení
 • UI: roztahování okna do šířky
 • UI: možnost úpravy šířky sloupců v seznamu souborů
 • UI: v preview se zobrazuje i poslední soubor
 • UI: třídění podle data setřídí soubory zároveň i podle času
 • UI: opraveno zobrazování datumu (namísto MM.DD.YY nyní správně DD.MM.YY)
 • UI: nová napověda ve formátu HTML Help
Nové v 3.53
 • opravena chyba: zobrazování
 • soubory: kontextové menu a vlastnosti i pro více označených souborů
Nové v 3.52
 • opravy drobných chyb
Nové v 3.51
 • UI: ukládá se historie při přejmenování přípon souborů
Nové v 3.5
 • funkce: nová funkce Vložit datum
 • funkce: funkce Vložit řetězec sloučena s funkcí Změnit řetězec a rozšířena
 • funkce: funkce Odstranit diakritiku rozšířena o podporu Slovenštiny a všech středoevropských znaků
 • funkce: funkce Odstranit řetězec rozšířena
 • funkce: export Undo a Redo do dávkového souboru (.BAT)
 • UI: ukázce rozšířena na zobrazení 3 souborů najednou
 • UI: nová podoba panelů tlačítek
 • UI: filtrování nepřípustných znaků pro jména souborů (\/:*?"<>|)
 • UI: klávesové zkratky pro minimalizaci, maximalizaci a obnovení okna
 • UI: klávesové zkratky pro Undo a Redo
 • nastavení: místo registru používá INI soubor
 • soubory: systémové kontextové menu pro označené soubory
 • soubory: zobrazit vlastnosti pro všechny vybrané soubory (pravé tlačítko myši, klávesa Menu)
 • opravena chyba: zatuhnutí aplikace po vykonání operace v dávkovém módu
 • opravena chyba: zhroucení aplikace po delší práci (Undo / redo ?)
 • opravena chyba: chybné zpracování Kopírovat v dávkovém módu
 • opravena chyba: při konverzi Pouze první znak velký (poslední znak není převeden)
Nové v 3.02
 • nastavení: vypnout mazání do koše
 • nastavení: otevírat soubory
 • nastavení: třídit složky jako soubory
 • opraveno nastavení zobrazovat systémové soubory
Nové v 3.01
 • ikony pro adresáře hidden, hidden + system
 • opravena chyba při vstupu do adresáře s odmítnutím přístupu
 • funkce: zadání adresáře z příkazové řádky
 
 

Nejčtenější


Warning: Creating default object from empty value in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Anketa

Je fotografie umění?
 

Náhodný obrázek

Uživatelé

Máme hostů: 38 připojeno

Statistika


Warning: Creating default object from empty value in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/modules/mod_stats/helper.php on line 77

Warning: Creating default object from empty value in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/modules/mod_stats/helper.php on line 83

Warning: Creating default object from empty value in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/modules/mod_stats/helper.php on line 89

Warning: Creating default object from empty value in /home/stedronsky.cz/stedronsky.cz/modules/mod_stats/helper.php on line 106
Členové : 3
Obsah : 94
Odkazy : 4
Počet zobrazení článků : 398426

Přihlášení